Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Litteratur og nettsteder

Bøker og rapporter vi har brukt i denne boka

Der det er lenker går de til Nasjonalbibliotekets digitale tjeneste Bokhylla.no eller andre nettsteder der bøkene finnes i fulltekst. 

Amundsen, Bård (2012): Norges skoger er tredoblet. I: Forskning.no. 

Andressen, Leif T. (1984): Moss bys historie. Moss kommune. 

Anthun, Frank O.: (1986) Bilder fra Bretagne ; Definitivt en myr. Oslo: Oktober..

Asheim, Vidar (1993): Østfoldlandskap av regional betydning. Moss: Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen.

Bakke, Harald (1915): Id herred : En grænsebygds historie. Halden: Køhn libris.

Baumberger, Anders (2015): Turboka : en guide til opplevelser mellom dørstokken og Galdhøpiggen. Oslo: Press. 

Blomberg, Wenja m.fl. (2019): Moss som den er – og var : 300 sider om Moss til 300-årsjubileet i 2020. Moss: Mosse.

Buer, Klara (1984): Linnekleppen. Oslo: Aschehoug. 

Bygdene rundt på ti tusen år : lokalhistorisk veiviser for Indre Østfold (1980): Kommunene.

Eliassen, Sven G. m.fl. (2016): Haldens historie : B. 1 : 1665-1826. Halden: Ask forl.

Engebretsen, Knut W. (1947): Sagn fra Østfold. Oslo: Norli.

Falk, Hjalmar og Alf Torp (1903): Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Kristiania: Aschehoug.

Hannaas, Olav (1937): Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år. Halden: s.n.

Hardeng, Geir og Jørn Bøhmer Olsen (2006): Østfolds naturarv. Halden: Ask forlag.

Hobølboka (1993): Hobøl kommune.

Hoem, Edvard (1982): Du er blitt glad i dette landet. Oslo: Samlaget.

Johansen, Erling og Tore Stubberud (2001): Slik ble Østfold til. Rakkestad: Valdisholm forl.

Johansen, Øystein Kock (2002): De Første. Råde Kommune.

Juel, Eirik m.fl. (2015). Sørbygda med Heli og Mørk : B. 3/3, Spydeberg bygdebok. Spydeberg: Spydeberg bygdebokkomité.

Landbrukskontoret i Spydeberg Skogbruksetaten (1991): Skogen i Spydeberg : Ressurser, arbeidsoppgaver og miljø. Spydeberg: Spydeberg: Landbrukskontoret.

Lie, Sigrun (1939): Stedsnavn fra Tune. Oslo: Universitetet i Oslo. Hovedoppgave i nordisk.

Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet (1973) Oslo: NVE.

Lund, Otto Teksum m.fl. (2013): Norges beste toppturer. Oslo: Gyldendal.

Martinsen, Ole (2008): Naturtypekartlegging i Aremark kommune. Moss: Fylkesmannen i Østfold, Fagområde miljøvern. Rapport 07:4.

Melbøe, Knut Arild og Svein Åstrøm (2008): 40 trivelige turer i Østfold. Nesbru: Vett & viten.

Opstad, Lauritz og Erling Johansen (1957): Rygge : B. 2 : Bygdehistorien inntil 1800. Rygge: Rygge sparebank.

Oskarson, Sverre (2001): Historisk atlas over Råde. S.l.: [s.n.].

Pedersen, Ellen Anne (2003): Øst for Folden. Sarpsborg: Østfold fylkeskommune.

Pihl, Roger (2005): Guide til det danske høyfjellet. Oslo: Topografisk forl.

Prang, Roger m.fl. (2004): Aremark : Bygd i grenseland. Halden: Fredrikshalds bokforl.

Raeng, Linken Malene (2016): Turperler i Østfold & Bohuslän. Halden: Ask forl.

Rygh, Oluf (1900): Norske Gaardnavne, III. Kristiania: Fabritius.

Sandem, Arnt (1998): Spydeberg – kjære min bygd. Spydeberg: Spydeberg historielag

Scheen, Rolf (1951): Norges Viter. Oslo: Sjøforsvarets Overkommando.

Schilvold, Edmund (2006): For alltid Jeløy : En hyllest til Oslofjordens perle. Moss: E. Schilvold.

Schmedling, Tor og Knut Arild Melbøe (1991): 40 trivelige turer i Moss og omegn. Oslo: Vett & viten. 

Schou, Terje (1994): Onsøys historie : B. 4 : Tiden fra 1700 til 1801. Onsøy: Onsøy kommune.

Skulberg, Per Kristian m.fl. (2019): Istid til opplysningstid = The ice age to the age of enlightenment B. 4/5, Spydeberg bygdebok. Spydeberg: Spydeberg bygdebokkomité.

Stenseth, Andreas (2003): Nettverk : En beretning om Forsvarets tele- og datatjeneste 1953-2001. Bærum: FLO/IKT.

Svendsen, Åsmund (2004): Fylke i grenseland : Østfolds historie B. 4. Sarpsborg: Østfold fylkeskommune.

Syversen, Svein (2017): Fjella i Østfold : Naturen, historien, menneskene, friluftslivet : Bind 3. Mysen: S. Syversen.

Tune herred (1937): Oslo: Fabritius. 

Undersøkelser av naturområder i Østfold. XVII (2017): Moss: Fylkesmannen i Østfold. Rapport 17/01.

Wormdal, Bård. (2015): Spionbasen : Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge. Oslo: Pax.

Wilse, Jacob Nicolai (1779): Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige afhandlinger og Anmerkninger. Christiania: Schwach, Kongel. Privilegeret Bogtrykker.

Øy, Nils E. (1990): Onsøy leksikon. Onsøy: Munin.

Øy, Nils E. (1978): Østfold (Bygd og by i Norge). Oslo: Gyldendal.

Noen viktige nettsteder

Arkeologi i nord : Bloggen til arkeologen Frans-Arne Stylegar http://arkeologi.blogspot.com 

Biblioteksøk : Nasjonal bibliotekkatalog https://bibsok.no Inngang til alle norske bibliotekkataloger og mulighet til å låne fra alle norske bibliotek pluss direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. F.eks. søk på «Østfold» 8541 treff i bøker og annet materiale: https://tinyurl.com/saryezs (søk utført 22.3.20).

Digitalt museum : Historisek fotografier og av museumsgjenstander https://digitaltmuseum.no 

Genealogi.no : Bl.a. liste over digitaliserte bygdebøker fra Østfold https://www.genealogi.no

Geodatastyrelsen (Danmark) : gst.dk. Artikkelen «Nyt højeste punkt i Danmark» https://gst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2005/feb/hoejste-punkt/

Geonorge : Kart med bl.a. geologi, marin grense og fastmerker https://www.geonorge.no

Kartverket : Ansvarlig for Norgeskart.no, kopla til det offisielle stedsnavnregisteret: https://www.kartverket.no 

Kulturminnesøk : En tjeneste fra Riksantikvaren med informasjon om over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer https://kulturminnesok.no

Lokalhistoriewiki : En fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) https://lokalhistoriewiki.no. Underkategorier og sider om Østfold og kommunene: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Østfold 

Miljøstatus : Tilbyr bl.a. appen «Miljøstatus» med kart over «Hva slags dyr og planter, forurensning, støy og natur finnes der du er».  https://miljostatus.miljodirektoratet.no 

Moss byleksikon : http://www.mossbyleksikon.no

Nasjonalbiblioteket : Nettbiblioteket, også kjent som Bokhylla.no: https://www.nb.no/search Over en kvart million fritt tilgjengelige digitaliserte bøker, gamle aviser, bilder, gamle kart osv. Mye lokalhistorisk interessant. Nyere ting fra 2001 til i dag er ikke her.

Norsk stadnamnleksikon http://www.norskstadnamnleksikon.no 

Oria.no Nasjonal bibliotekkatalog https://www.oria.no (klikk på lenka for å søke uten å velge institusjon) «En søkemotor som lar deg søke i norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.». Et søk på «Østfold» avgrensa til f.eks. «Artikler» gir 2382 treff (søk utført 22.3.20).

Peakbook : Nettsted for toppturfolket, med global dekning. https://peakbook.org Søk på «Østfold», klikk på fylkets kommunetopper og les mengder av toppturisters rapporter. Men lista avviker en del fra vår liste i denne boka.

Prosjektet nasjonal detaljert høydemodell (NDH). Omtalt særlig i kapitlet «Kartverket og vi» og i flere av topp-kapitlene: https://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/forvaltningslosning-for-hoydedata/

UT.no : Turnettsted fra Den Norske Turistforening, https://ut.no/omrade/1214/stfold

Viken fylkesbibliotek : Lenker til alle de nye «Østfoldkommunenes» bibliotek i det nye Viken: https://vikenfylkesbibliotek.no/bibliotek-i-viken/

Østfold fylkes bildearkiv https://ostfoldmuseene.no/ofb Inngår også i Digitalt museum (se ovenfor).

%d bloggere liker dette: