Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Spleisen

Vi starta i midten av mars en kombinert innsamling og forhåndsbestilling av bøker på Spleis.no. Dette innbrakte 18 516 kroner, men det aller meste var bestillinger av bøker. Vi skreiv i innbydelsen at de som ga oss 300 kroner eller mer kunne bli oppført i boka som donatorer. Men dette ble ikke forstått eller slo ikke an i noen særlig grad. I alt ca. 5000 kroner står tilbake som gaver, men de fleste ga under 300 kroner når bestilte bøker ble trukket fra, og flere av gavene ble gitt anonymt. Så lista ville blitt veldig kort. Derfor har vi valgt å ikke trykke noen liste i boka. Men mange takk til dem som bidro!

%d bloggere liker dette: